Site Overlay

Pro návštěvníky – bližší informace k ročníku 2023 se připravují!

25. února – klášter Votice

Vzpomínkové akce k 377. výročí bitvy u Jankova začnou 25. února od 14:00 do 17:00 hodin ve Voticích naučně zábavným programem Život vojáka v době třicetileté války, který proběhne na nádvoří kláštera ve Voticích. Dozvíte se tam mnohé zajímavosti o životě vojáků v době třicetileté války a seznámíte se s dobovou kuchyní a vojenskou výzbrojí a výstrojí. Pro děti bude připraven pracovní list a sladké odměny.

Vážení návštěvníci, vzhledem k mokrému podloží parkovacích ploch blízko bojiště prosíme o preferování parkování na území obce Jankov, které je v den bitvy možné ve všech ulicích. Dodržte prosím průjezd a volné vjezdy na soukromé pozemky. Děkujeme za spolupráci.

5. března – Jankov

Další program bude následovat v sobotu 5. března v Jankově, kde od 10:00 hodin bude otevřena výstavní síň věnovaná bitvě u Jankova.

Od 13:00 hodin můžete na jankovském náměstí přihlížet řazení a odchodu vojsk na bojiště, které je vzdáleno asi kilometr a půl, a můžete na něj vojsko doprovodit.

V 13:30 hodin u památníku bitvy u Jankova (na Habrovce) proběhne pietní vzpomínka na přibližně 6 000 vojáků, jejichž život v březnu 1645 vyhasl na pláních kolem Jankova. Následovat bude křest nově vydané knihy Lukáše Slámy Bitva u Jankova 6. 3. 1645, která bude společně s předchozími díly edice Útrapy a hrůzy třicetileté války na místě k zakoupení.

V 14:00 hodin proběhne ukázka velkého regimentu, kdy ze všech účinkujících utvoříme jednu velkou jednotku, pro přibližnou představu, jak taková jednotka v době bitvy u Jankova mohla fungovat a pohybovat se. Dále se můžete těšit na ukázku útoků jízdy.

Program vyvrcholí komentovanou bitevní ukázkou v 15:00 hodin.

Po celou dobu programu bude možné zakoupit si přímo na bojišti občerstvení, včetně teplých nápojů a další drobnosti – knihy, dětské hračky apod.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude program ukončen šermířským plesem v jankovském sále. K tanci i poslechu zahraje kapela ESO z Kolína.

Vstup na bitvu je zdarma – budeme však rádi za dobrovolný příspěvek, ten bude použit na pořízení/obnovení rekvizit, které jsou na bitvě použity.
Akce proběhne za každého počasí. Změna programu vyhrazena. Během akce bude pořizována foto a video dokumentace. Dbejte prosím aktuálně platných protiepidemických nařízení.